Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
RƏHİMBƏYLİ NAİLƏ RASİM QIZI

(21.07.1968, Gəncə şəhəri) - sənətşünaslıq elmləri doktoru, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru

1983-1987-ci illərdə Gəncə Q.Hüseynli ad. orta ixtisas musiqi texnikumunun «Nəzəriyyə» şöbəsində təhsil almışdır.
1987-1992-ci illərdə Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının «Tarix-nəzəriyyə» fakültəsini musiqişünaslıq ixtisası üzrə bitirmidir.
1987-1999-cu illər ərzində Gəncə Q.Hüsenli ad. orta ixtisas musiqi texnikumunda müəllimə vəzifəsində çalışmışdır.
1999-cu ildən bu günə kimi Bakı Musiqi Akademiyisında «Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi» kafedrasında müəllimə, dosent vəzifəsində işləmişdir.
2002-2004-illər ərzində Azərbaycan Milli Konservatoriyasında «Tarix-nəzəriyyə» fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.
2004-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunun «Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı» şöbəsinin və hal hazırda «Müasir folklor» şöbəsinin aparıcı elmi işcisi vəzifəsində çalış, 2000-ci ildə «Şəmsi Bədəlbəylinin yaradıcılığı kontekstində Azərbaycanda musiqili teatrın yaranması və inkişafı» mövzusunda namizədlik dissetasiyanı müdafiə etmiş və sənətşünaslıq elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.
2007-ci ildə isə Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi ada layiq görülmüşəm.
Bir sıra xarici olkələrdə (Türkiyə, Rumıniya, Rusya) keçirilən simpoziumlarda iştirak etmişdir.
«İncəsənətdə kecən ömür» (rus və azərbaycan dillərində), «Azərbaycan dastanlarının melo-poetik xüsusiyyətləri» adlı monoqrafiyanın, 1 metodik tövsiyə, 70 elmi və elmi-publisistik məqalələrin müəllifidir.
«İncəsənətdə kecən ömür» kitabı 2003-cü ildə Humay Milli mükafata layiq görülmüşdür. 2009-cü ildə kitab miniatyur formatda nəşl edilmişdir.
2012-ci ildə «Aşıq Qərib» dastanının melo-poetik xüsusiyyətləri» mövzusunda elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün doktorluq dissertasiyanı müdafiə etmişdir.
2012-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının professoru elmi ada layiq görülmüşdür.
Bir sıra televiziya verilişlərinin müəllifi və aparıcısı olmuşdur.
Rusya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında keçirilən bir sıra tədbirlərin təşəbbüskarı və təşkilatçısıdır.
2012-ci ildə “Qızıl Qələm” Mükafatına layiq görülmüşdür.
Bəstəkarlar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin və YAP-nın üzvüdür.
Ailəlidir. Üç övladı var.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.