Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
31.03.2021

“Dədə Qorqud” jurnalının 70-ci sayı çapdan çıxıb

AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan “Dədə Qorqud” toplusunun 70-ci sayında həmişəki kimi maraqlı araşdırmalar yer alıb.
Dədə Qorqud şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Ramazan Qafarlının redaktorluğu ilə ildə dörd dəfə nəşr olunan jurnalın bu nömrəsində materiallar beş rubrikada toplanıb. Nəşrin “Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar” bölməsində fil.e.d.Ramazan Qafarlının “Dədə Qorqud”da gender münasibətlərinin strukturu və funksionallığı”, fil.e.d.,prof. Seyfəddin Rzasoyun “Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsi: monoqrafik tədqiqatin nəticələri”, tar.e.d.,prof.Tahir Əmiraslanovun “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı bəzi süfrə adətlərində etnopsixoloji məqamların nümayişi”, türkiyəli doktorant Yücetaş Ercanın “Kitabi-Dədə Qorqud”da söz kultu və davranış aktları” məqalələri dərc edilib.
“Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər” rubrikasında fil.ü.f.d.,dos.Mətanət Abbasovanın “Təbriz folklorunda uşaq oyunları”, fil.ü.f.d.,dos. Şakir Albalıyevin “Bayram konseptinin etnokulturoloji mahiyyəti (Prof. C.Qasımovun yaradıcılığı əsasında)”, fil.ü.f.d.,dos.Tahir Orucovun “Vəli Xuluflunun həyatı və folklorşünaslıq fəaliyyəti”, fil.ü.f.d.Atəş Əhmədlinin “Bayatılarda nar: formal və semantik təzahürlənmələr” və digər məqalələr oxucuların ixtiyarına verilib.
Jurnalın “Azərbaycan folklor örnəkləri” rubrikasında avarlardan toplanmış etnoqrafik örnəklər, "Güney Azərbaycan folklorundan örnəklər” rubrikasında isə Təbriz və Marağa bölgələrindən toplanmış örnəklər təqdim olunub.
"Yeni nəşrlər: təqdimat və rəylər” rubrikasında fil.e.d.,prof.Seyfəddin Rzasoyun “Türk epik düşüncə sisteminə transsendental aspektdə baxış (Бакчиев Т.А. Кыргызские эпические сказители. Бишкек, «Принт-Экспресс», 2015, 256 с.)”, fil.ü.f.d.,dos.Qalib Sayılovun “Qorqudşünaslıqda yeni məkan zaman paradiqması (“Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası. Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 472 s.)”, fil.ü.f.d.,dos.Sönməz Abbaslının “Şifahi “Dədə Qorqud”dan doğan “Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsi prof. Seyfəddin Rzasoyun baxış bucağında”, fil.ü.f.d.,dos.Tahir Orucovun “Müdrik və işıqlı adamın nağıl dünyası (O.Əliyev. Azərbaycan nağılları: janr, süjet və obraz problemləri. Bakı, Elm və Təhsil, 2019)” kimi maraqlı araşdırmalarla tanış olmaq mümkündür.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.